Terug naar de lijst

Proloquo2go

    4 van de 5 sterrenVoor Applegratis

Proloquo2go is een app voor ondersteunde communicatie die gebruikt kan worden als dagelijks communicatiemiddel door kinderen, jongeren en volwassenen die niet of nauwelijks kunnen spreken. De app biedt veel mogelijkheden door het standaard kernvocabulaire Crescendo (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek), onbeperkte taalontwikkeling dankzij een uitgebreide randwoordenschat en verschillende vocabulaireniveau’s en de mogelijkheid om het vocabulaire stap voor stap te leren kennen door middel van “progressieve taal”. Door op een plaatje te tikken wordt het woord uitgesproken. De geselecteerde afbeeldingen verschijnen boven in beeld in een zinsbalk. Er kunnen ook vervoegingen van een woord gebruikt worden.

  • Ondersteunde communicatie

LinksWaar kun je de app downloaden

Over de appWat kan er geoefend worden?

Ondersteunde communicatie

Ondersteunde communicatie is het ondersteunen van gesproken taal met allerlei andere uitingsvormen, zoals lichaamstaal, gebaren, voorwerpen, foto’s, tekeningen, pictogrammen. Foto’s, tekeningen en pictogrammen kunnen op papier aangeboden worden, maar ook in een spraakcomputer of app op de tablet.


Ondersteunde communicatie kan gebruikt worden om een boodschap naar een persoon toe te verduidelijken, bijvoorbeeld door spraak te combineren met gebaren of door een plaatje te laten zien.

Als iemand zich onvoldoende duidelijk kan maken met gesproken taal, kan de persoon ook zelf ondersteunde communicatie gebruiken om zich beter te kunnen uiten, bijvoorbeeld door plaatjes aan te wijzen of een communicatie app op een tablet te gebruiken.

Ondersteunde communicatie kan ook ingezet worden om de planning van een dag of het begrip van tijd te verduidelijken. Hiervoor zijn speciale apps beschikbaar.

Het is belangrijk om communicatievormen in te zetten die aansluiten bij de voorkeuren en mogelijkheden van de persoon waarvoor ondersteunde communicatie wordt ingezet. Een logopedist kan adviseren over de meest geschikte communicatievorm.

Onze review

Proloquo2go is zeer gebruiksvriendelijk. Doordat er gebruik gemaakt wordt van een standaard vocabulaire is de app meteen klaar voor gebruik. De app biedt veel mogelijkheden om het vocabulaire aan te passen op de gebruiker. Er kunnen verschillende rastermaten worden gekozen, het vocabulaire kan worden aangepast op niveau, knoppen en mappen kunnen worden toegevoegd en verschillende stemmen (incl. kinderstemmen) kunnen worden gekozen. De app is niet alleen gebruiksvriendelijk bij het instellen, ook het gebruik is gemakkelijk. Kernwoorden staan in het hele vocabulaire op dezelfde plaats om motorisch leren te stimuleren.

Proloquo2go ziet er aantrekkelijk uit en is duidelijk gestructureerd door middel van vaste kleuren. De kernwoorden staan op iedere bladzijde op dezelfde plek wat helpt bij het gemakkelijk terugvinden van deze woorden. In eerste instantie doet de app visueel “druk” aan omdat er veel afbeeldingen op één pagina staan. Als dit een probleem is kan de rastermaat van de pagina’s gemakkelijk worden aangepast. De gebruikte afbeeldingen zijn aantrekkelijk en herkenbaar. Bruikbaar voor zowel kinderen als volwassenen.

De app is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bevat veel functies en een ingebouwde pictogrammen bibliotheek. Dit zorgt voor een degelijke app die zeer bruikbaar is, maar er hangt wel een prijskaartje aan. De app is in de Appstore te koop voor €279,99. Dit zijn eenmalige kosten, er is geen sprake van een abonnement. In sommige gevallen kunnen de kosten van de app worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen, kan je contact opnemen met je zorgverzekeraar. De ontwikkelaar van Proloquo2go is Assistive ware (www.assistiveware.nl). Assistive ware heeft een uitgebreide website met veel informatie over ondersteunde communicatie en biedt een goede ondersteuning bij het (leren) gebruiken van ondersteunde communicatie.

Gepost op: 11-03-2024