Homepage

Logopedie

Logopedie is veel meer dan alleen praten, communicatie is waar de logopedist voor staat. De logopedist onderzoekt, begeleidt en behandelt kinderen met communicatieproblemen in de breedste zin van het woord.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich trager of anders dan leeftijdsgenootjes. Zij hebben vaak extra ondersteuning of andere voorwaarden nodig om te kunnen communiceren, om begrepen te worden en om te begrijpen. De logopedisten van Driestroom zijn speciaal geschoold om deze extra ondersteuning te bieden en creëren aangepaste voorwaarden voor een zo optimaal mogelijke communicatie tussen het kind en zijn omgeving.

De logopedisten van Driestroom maken deel uit van een multidisciplinair team zodat afstemming rondom het kind mogelijk is. Daarnaast vormen de logopedisten van Driestroom een kwaliteitskring waarin allerlei activiteiten worden ondernomen om de kwaliteit van de logopedie te behouden en te verbeteren. www.praatapps.nl is ontwikkeld door deze kwaliteitskring.

Praatapps.nl

De logopedisten van Driestroom zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die apps bieden om de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen zijn meestal gemotiveerd om met een tablet te werken en kunnen zo een betere concentratie opbrengen. Samen apps spelen vormt een leuke aanvulling op andere activiteiten om de taal, spraak en communicatie te stimuleren, zoals voorlezen of samen spelen met traditioneel materiaal.

Er zijn veel leuke apps beschikbaar, zowel voor tablets van Apple als tablets die werken met Android. Er zijn apps voor kinderen van alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus en met allerlei verschillende thema's en doelen. Om onze kennis en ervaring over apps om de spraak, taal en communicatie van kinderen te stimuleren te delen met ouders, verzorgers en andere belangstellenden, is deze website ontwikkeld.

De apps zijn beoordeeld door logopedisten op gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, multifunctionaliteit, prijs-kwaliteit en inzetbaarheid voor logopedische doelen. Er wordt ook bij aangegeven voor welke doelen een app geschikt is en er worden oefensuggesties gegeven.