Terug naar de lijst

Mijn rupsje nooit genoeg

    4 van de 5 sterrenVoor Applebetaald

Met deze app laat je Rupsje Nooitgenoeg rondlopen in jouw huiskamer of tuin. Je kunt samen met Rupsje spelen en je kunt hem natuurlijk eten geven om hem te laten uitgroeien tot een vlinder!

  • Woordenschat
  • Zinsbouw

LinksWaar kun je de app downloaden

Over de appWat kan er geoefend worden?

Woordenschat

Met woordenschat bedoelen we de woorden die een kind kan begrijpen en gebruiken. Dit zijn concrete woorden zoals “beer”, “koekje” of “vogel”, maar ook werkwoorden zoals “drinken”, “slapen” en “rennen”. Wat later in de ontwikkeling leren kinderen ook meer abstracte woorden zoals “groot” en “klein”, kleuren en getallen. Je hebt woorden nodig om je gedachten, ervaringen en ideeën over te kunnen brengen.

Het is leuk om de woordenschat te oefenen rondom thema’s. Zo leert het kind welke woorden met elkaar te maken hebben en kan het de woorden ook meteen gebruiken in de dagelijkse situatie.

De volgende dingen kunnen worden gedaan om de woordenschat spelenderwijs uit te breiden:

- Benoem in alledaagse situaties wat je ziet en hoort. Zo krijgt het kind veel voorbeelden en leert het nieuwe woorden in de situatie waarin deze gebruikt kunnen worden.

- Samen plaatjes benoemen, dit kan in allerlei situaties zoals tijdens het voorlezen maar ook tijdens het spelen met een app. Als je dit doet tijdens een sorteerspelletje, leert het kind tegelijkertijd dat woorden in een bepaalde categorie horen.
- Het kind laten zeggen welk dier het wil horen bij een dierengeluidenspel en dan ook laten benoemen welk geluid het dier maakt.
- Het laten benoemen van plaatjes die jij aanwijst, bijvoorbeeld “auto” of “rode auto”.
- Tijdens een memory spelletje om de beurt de plaatjes benoemen.
- Situatiespellen spelen en vertelplaten bekijken waarbij het kind vertelt wat het ziet en hoort.

Als het kind logopedie heeft, is het natuurlijk altijd goed om even te overleggen met de behandelend logopedist over welke oefeningen geschikt zijn.

Zinsbouw

Met zinsbouw worden de zinnen die een kind maakt bedoeld. In het begin van de taalontwikkeling gaat het hierbij om het combineren van twee losse woordjes tot een zinnetje, bijvoorbeeld "mama eten". Later worden de zinnen langer en ingewikkelder en leert het kind ook om bijvoorbeeld de juiste werkwoordvervoegingen te gebruiken om zo correcte zinnen te maken.

Om de zinsbouw te oefenen is het belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind laat horen. Luister of het kind in losse woorden spreekt of al twee- of meerwoordzinnetjes maakt. Sluit hierbij aan, herhaal wat het kind zegt en voeg een beetje taal toe. Het kind zegt bijvoorbeeld "auto", reageer hierop met "ja, de auto gaat rijden". Wanneer een kind vragen kan beantwoorden, kan de zinsbouw geoefend door vragen te stellen, bijvoorbeeld "wat doet de koe?", het kind kan dan een zinnetje maken zoals "de koe gaat liggen". Je kunt hierbij ook aanvulzinnen gebruiken, "Wat doet de koe? De koe gaat ...".

De zinsbouw kan ook worden gestimuleerd door specifieke zinsconstructies te oefenen bij een spelletje, zo kan je het kind bijvoorbeeld leren vragen om zijn favoriete app met "ik wil ..." of "mag ik ..." in plaats van alleen de naam van de app te noemen. Ook is het leuk om het kind in zinnetjes te laten vertellen wat het hoort of ziet, "ik zie ...".

Als het kind logopedie heeft, is het natuurlijk altijd goed om even te overleggen met de behandelend logopedist over welke oefeningen geschikt zijn.

Onze review:


Het is even wennen om de rups in beeld te krijgen. De iPad moet op een bepaalde manier worden vastgehouden voor het beste resultaat. Als Rupsje in beeld is werkt de app heel intuïtief en is hij klaar voor gebruik. Met je vinger kun je het speelgoed pakken of de appels laten vallen.
Er zijn geen instellingen om aan te passen, maar dit is ook niet nodig.
Rupsje zien rondlopen op je eigen tafel is voor kinderen erg leuk. De app wordt begeleid door rustige muziek en de kleuren zijn helder. Rupsje reageert op de acties die je uitvoert. Na 3 stuks fruit zit Rupsje vol en kan hij op de boomstam gaan slapen. Elke dag wordt hij groter tot hij kan wegvliegen als een vlinder.
De geboorte van een rups die opgroeit tot een vlinder wordt mooi in beeld gebracht. De app is verder rechttoe rechtaan en geeft geen mogelijkheid tot spelvariatie.
Rupsje Nooitgenoeg kan worden ingezet ter ondersteuning van het thema lente of dieren. Hierbij kan woordenschat of vertelvaardigheid worden uitgelokt. Door de verrassende vorm van de app lokt dit ook spontaan taal uit.
De app is gratis en er worden geen in-app aankopen aangeboden. Ook is er geen reclame.

Gepost op: 05-03-2024