Terug naar de lijst

Let me talk

    3 van de 5 sterrenVoor Applebetaald

Let me talk is een app die als ondersteunend communicatiemiddel kan worden ingezet. De app bevat meer dan 9000 afbeeldingen en de optie om deze in categorieën in te delen. De gekozen afbeeldingen verschijnen in een rij en worden als een zin uitgesproken. Voor de bediening van de app is fijne motoriek nodig.

  • Ondersteunde communicatie
  • Zinsbouw

LinksWaar kun je de app downloaden

Over de appWat kan er geoefend worden?

Ondersteunde communicatie

Ondersteunde communicatie is het ondersteunen van gesproken taal met allerlei andere uitingsvormen, zoals lichaamstaal, gebaren, voorwerpen, foto’s, tekeningen, pictogrammen. Foto’s, tekeningen en pictogrammen kunnen op papier aangeboden worden, maar ook in een spraakcomputer of app op de tablet.


Ondersteunde communicatie kan gebruikt worden om een boodschap naar een persoon toe te verduidelijken, bijvoorbeeld door spraak te combineren met gebaren of door een plaatje te laten zien.

Als iemand zich onvoldoende duidelijk kan maken met gesproken taal, kan de persoon ook zelf ondersteunde communicatie gebruiken om zich beter te kunnen uiten, bijvoorbeeld door plaatjes aan te wijzen of een communicatie app op een tablet te gebruiken.

Ondersteunde communicatie kan ook ingezet worden om de planning van een dag of het begrip van tijd te verduidelijken. Hiervoor zijn speciale apps beschikbaar.

Het is belangrijk om communicatievormen in te zetten die aansluiten bij de voorkeuren en mogelijkheden van de persoon waarvoor ondersteunde communicatie wordt ingezet. Een logopedist kan adviseren over de meest geschikte communicatievorm.

Zinsbouw

Met zinsbouw worden de zinnen die een kind maakt bedoeld. In het begin van de taalontwikkeling gaat het hierbij om het combineren van twee losse woordjes tot een zinnetje, bijvoorbeeld "mama eten". Later worden de zinnen langer en ingewikkelder en leert het kind ook om bijvoorbeeld de juiste werkwoordvervoegingen te gebruiken om zo correcte zinnen te maken.

Om de zinsbouw te oefenen is het belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind laat horen. Luister of het kind in losse woorden spreekt of al twee- of meerwoordzinnetjes maakt. Sluit hierbij aan, herhaal wat het kind zegt en voeg een beetje taal toe. Het kind zegt bijvoorbeeld "auto", reageer hierop met "ja, de auto gaat rijden". Wanneer een kind vragen kan beantwoorden, kan de zinsbouw geoefend door vragen te stellen, bijvoorbeeld "wat doet de koe?", het kind kan dan een zinnetje maken zoals "de koe gaat liggen". Je kunt hierbij ook aanvulzinnen gebruiken, "Wat doet de koe? De koe gaat ...".

De zinsbouw kan ook worden gestimuleerd door specifieke zinsconstructies te oefenen bij een spelletje, zo kan je het kind bijvoorbeeld leren vragen om zijn favoriete app met "ik wil ..." of "mag ik ..." in plaats van alleen de naam van de app te noemen. Ook is het leuk om het kind in zinnetjes te laten vertellen wat het hoort of ziet, "ik zie ...".

Als het kind logopedie heeft, is het natuurlijk altijd goed om even te overleggen met de behandelend logopedist over welke oefeningen geschikt zijn.

Onze review

De app kan na een beetje oefening al vlot worden gebruikt en is zowel op een smartphone als een tablet te gebruiken. Je kunt afbeeldingen en eigen foto's toevoegen aan de al bestaande categorieën of aan het beginscherm. De app is beschikbaar in 18 talen waaronder ook Nederlands en Arabisch. Er kunnen verschillende profielen worden opgeslagen en er kunnen enkele voorkeuren worden ingesteld. De instellingen kunnen worden beveiligd met een wachtwoord.
De afbeeldingen die worden aangeraakt verschijnen bovenin een balk. De rij afbeeldingen kunnen daarna afgespeeld worden door op de 'play' knop te drukken. Het verwijderen van afbeeldingen is helaas erg klein en moeilijk zichtbaar onderin de hoek geplaatst.

De app oogt rustig, doordat er weinig afbeeldingen tegelijk zichtbaar zijn. De randen rondom de afbeeldingen kun je van kleur veranderen om het contrast te vergroten. Helaas is alleen de stem van een volwassen Nederlandse man te kiezen voor de uitspraak.

De app biedt kan zo uitgebreid of beperkt worden gemaakt als gewenst. Er kunnen nieuwe categorieën worden aangemaakt en verwijderd, evenals de afbeeldingen en foto's.

Gepost op: 6-3-2024